News

100學年第2學期 [核心基礎課程修課獎學金] 獲獎名單

(1) 請第一次獲得 [核心基礎課程修課獎學金] 的同學於11/12(一)中午12:00前email個人的郵局局號/帳號資料予馮小姐(ruby@cs.nctu.edu.tw),以利獎學金入帳作業。(註:若用他人的帳戶將無法入帳)

(2) 請獲獎同學11/12(一)起至系辦簽名領取獎狀。 謝謝。


交大資工系100學年第2學期 [核心基礎課程修課獎學金] 獲獎名單

                101.10製
課程名稱 班  別--授  課  教  師
大1 張立平 楊武 易志偉    
離散數學 0016086 藍立呈 0016002 舒俊維 0016301 林聖軒      
0016223 李奕諶 0016323 李宜錚 9917096 林伯穎      
0016008 古志文     0016049 陳敬之      
0016005 廖冠豪     0016205 郭安哲      
大2 蔡錫鈞 黃問泙 譚建民    
演算法概論 9917174 傅思齊 9917017 陳鼎文 9917136 鄭博文      
9817123 董孟鑫 9917082 薛筑軒 9917132 賴彥中    
        9917034 曾建智    
        9917049 邱于寧      
大2 張明峰 蔡文祥 陳穎平  劉啟民  
機率 9917019 連享恩 9917174 傅思齊 0016086 藍立呈 0016301 林聖軒      
9917034 曾建智 9917059 王珮恂 9817123 董孟鑫 9917095 趙硯廷
9917017 陳鼎文     9917149 楊士旻 9917136 鄭博文
9917048 湯富凱            
               
大2 蔡文錦 陳永昇 林正中 黃世強  
組合語言與系統程式 9917019 連享恩 9917174 傅思齊 9917136 鄭博文 9817123 董孟鑫  
9917023 游鎮宇 9917259 王傑民     9917153 湯博焜
9917122 李芊盈         9917048 湯富凱