News

112學年度碩士甄試入學第1階段備取生名單及報到注意事項

112學年度陽明交通大學碩士班甄試入學

資訊工程學系各所組第1階段備取生名單及報到注意事項

 

即日起至111年11月25日()午3點前 (不含六、日、國定假日)完成報到手續

一、報到時間:上午 8:30~11:30 或 下午 01:30~05:00

 

 

逾時未報到者視同自願放棄,不得異議,缺額將由備取生依序遞補登記報到。

資訊科學與工程研究所甲組A40529已預先報到。

資訊科學與工程研究所甲組A40212、A40659已預先放棄。

多媒體工程研究所A40043已預先放棄。

※數據科學與工程研究所204202已預先放棄。

※數據科學與工程研究所204306、204136已預先報到。

 

 

資訊科學與工程研究所

網路工程研究所

多媒體工程研究所

數據科學與工程研究所

甲組

丙組

丁組

戊組

考生編號

考生編號

考生編號

考生編號

考生編號

考生編號

考生編號

A40518

201054

 

203022

A40449

A40432

204272

A40057

201002

 

203004

A40226

A40153

204288

A40227

201012

 

 

A40138

A40450

204038

A40225

201019

 

 

A40249

A40100

204318

A40161

201040

 

 

A40044

-

204107

A40731

201030

 

 

A40087

-

204364

A40162

201037

 

 

A40064

-

204213

A40262

201032

 

 

A40686

-

204017

A40444

 

 

 

-

-

204119

A40385

 

 

 

-

-

204362

A40331

 

 

 

-

-

204136

A40260

 

 

 

-

-

204183

A40286

 

 

 

-

-

204023

A40309

 

 

 

-

-

204352

A40528

 

 

 

-

-

204151

A40683

 

 

 

-

-

204275

A40687

 

 

 

-

-

204356

A40211

 

 

 

-

-

204239

A40357

 

 

 

-

-

204138

A40136

 

 

 

-

-

204106

 

 

 

 

-

-

204168

 

 

 

 

-

-

204195

 

 

 

 

-

-

204097

為了加速本系遞補作業,將不另寄通知單!請自行查詢本系網頁公告,以免權益受損。