News

【交大資訊人】院刊 (2012年11月號)

精彩內容:


【院長的話】 P.1


【產學合作】以視覺為基礎之智慧型環境的建構計畫 P.2


【國際學術交流】資訊學院盛邀國際知名學者蒞校交流 拓廣國際視野 P.4

 

【學術研討】網路通訊測試技術研討會 P.6 
                        賢齊講座 P.8


【人物專訪】林一平教授 ─「與新鮮人的對話」P.10
                        彭文志副教授 ─「保持好奇心,享受探索樂趣」 P.12

 

【資訊系友】信義房屋集團資訊長蔡祈岩 ─「勝人者有力 勝己者強」 P.14
                        吳銘雄學長 ─「我的工作與創業經驗」 P.15

【學生活動】開學樂!迎新活動精彩登場! P.16


【資心專案】資心專案 P.18

 

【獲獎捷報】(請見封底)

附件一